fbpx
Selecteer een pagina

Apeldoorn 01-04-2018
ALGEMENE VOORWAARDEN E-FLYBOARDING BV. APELDOORN.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een alle activiteiten die worden aangeboden door E-Flyboarding BV , alsmede voor het uitvoeren van demonstraties en inhuur door bedrijven, welke georganiseerd en uitgevoerd worden door E-Flyboarding BV . Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon en/of bedrijf of organisatie die deelneemt aan de activiteit of E-Flyboarding BV inhuurt. In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de activiteit worden gehanteerd.
1. Begrippen
1.1 E-Flyboarding BV is de naam waaronder het bedrijf functioneert. Deze naam wordt zodanig gebruikt in onderstaande tekst om het bedrijf aan te geven. Indien er “wij” wordt gebruikt in de algemene voorwaarden wordt hiermee E-Flyboarding BV bedoeld.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van instructeur(s), wordt hiermee de mensen bedoeld die aanwezig zijn bij de activiteit. Zij besturen de jetski en geven instructies, zowel op de kant als op het water.
1.3 De tarieven waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zijn de tarieven als gepubliceerd op onze website.
1.4 Indien er wordt gesproken over “activiteit” wordt hiermee de activiteit E-Flyboarden bedoeld.
1.5 Indien er wordt gesproken over “deelnemer” wordt hiermee diegene bedoeld die de activiteit (E-Flyboarden) gaat uitvoeren.
1.6 Indien er wordt gesproken over materiaal wordt hiermee bedoeld: Alle middelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren.
2. Deelnemer
2.1 De deelnemer dient een minimumleeftijd van 14 jaar te hebben. Deelnemers tot 18 jaar dienen onder begeleiding te staan van een volwassene.
2.2 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de activiteit.
2.3 Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
2.4 Het dragen van een zwemvest en helm is verplicht tijdens de activiteit. (zwemvesten en helmen worden door ons gratis verstrekt gedurende de tijd van de activiteit.)
2.5 Indien de deelnemer 2.4 niet gebruikt volgens deze voorwaarde dan wordt de deelnemer uitgesloten van deze activiteit.
3. Materiaal
3.1 Er wordt gebruik gemaakt van een flyboardvan Schreiter Hydroflight.
3.2 Materialen die worden uitgeleend door E-Flyboarding BV zoals bijvoorbeeld; wetsuit, zwemvest en helm dienen na de activiteit weer ingeleverd te worden.
3.3 Wij gebruiken uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de deelnemer en omstanders.
3.4 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere activiteit gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.
3.5 Het is verboden te roken terwijl de deelnemer materialen leent van E-Flyboarding BV. Dit i.v.m. beschadigingen en veiligheid.
3.6 Indien er schade ontstaat aan het materiaal van E-Flyboarding BV als gevolg van punt 3.5 kan eventuele schade op de deelnemer worden verhaald.
4. Condities
4.1 De activiteiten worden gegeven wanneer de weersvoorspellingen goed genoeg zijn om een activiteit verantwoord te laten verlopen. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de activiteit gegeven wordt.
4.2 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de activiteit geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Deze beslissing wordt genomen door de instructeurs van E-Flyboarding BV.
4.3 De instructeurs van E-Flyboarding BV zien toe of de weersomstandigheden toereikend zijn om een verantwoorde activiteit uit te voeren. Indien dit niet het geval is wordt de activiteit gestopt. Dit kan op elk willekeurig moment.
5. Huisregels
5.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de gehele activiteit opgevolgd te worden.
5.2 Als de instructeur het niet veilig genoeg vindt, vermindert hij onmiddellijk met gas geven op de waterscooter. Hierdoor stopt het flyboard en wordt er door de instructeur uitgelegd waarom het gas geven is verminderd.
5.3 Het flyboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.
5.4 Horloges, armbanden, oorbellen & kettingen moeten af in verband met de veiligheid.
5.5 Andere deelnemers bevinden zich ten alle tijden buiten het water uit de buurt van de deelnemer en bij een instructeur.
5.6 Het is verboden om te roken in de buurt van de materialen.
5.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden bij de instructeur(s).
5.8 Drugs en alcohol gebruik tijdens de activiteit is ten strengste verboden.
6. Tickets & Reservering
6.1 E-Flyboarding BV werkt volgens een online ticketsysteem. Bij aanschaf van de tickets kunt u direct reserveren, maar is niet verplicht. In dit geval kiest niet u voor een cadeaubon. Betaling geschied middels een iDEAL. Transactie.
6.2 Wanneer de deelnemer binnen 30 dagen besluit om geen gebruik te maken van de tickets, kan de deelnemer de tickets in overleg met de organisatie retourneren en wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
6.3 Tickets zijn via de website te bestellen, als ook op onze locatie bij Het Lageveld. Hier kunt u tevens ook pinnen.
6.4 Cadeaubonnen zijn tot een jaar na aanschaf te verzilveren. Na aanschaf van uw cadeaubon kan de ontvanger te allen tijden reserveren via de website.
Dit dient u uiterlijk 1 week voor dat u aan de activiteit wilt deelnemen te doen. De instructeur heeft het recht deelnemers te weigeren, indien deze zich niet van tevoren hebben aangemeld.
6.5 Reserveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid. Wanneer een gewenste datum en/of tijd niet beschikbaar is wordt er in overleg met de deelnemer een passende tijd/datum afgesproken.
6.6 Deelnemer kan telefonisch 72 uur van te voren kosteloos de reservering annuleren, dan wel verzetten. In overleg wordt dan een nieuwe datum gekozen.
6.7 E-Flyboarding BV is in de positie om reserveringen van deelnemers kosteloos te annuleren indien er sprake is van de volgende situaties: Slecht weer volgens punt 4 of wanneer materiaal, zoals de jetski of het flyboard, niet bruikbaar is.
6.8 Indien instructeurs verhinderd zijn door, bijvoorbeeld, ziekte of andere onvoorzienbare situaties zal er gezocht worden naar een passende oplossing.
6.9 Bij aanschaf van een ticket gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
6.10 Het tarief dat wordt betaald voor de tickets staat vast en is niet onderhandelbaar.
ALGEMENE VOORWAARDEN E-FLYBOARDING BV. APELDOORN.
Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een alle activiteiten die worden aangeboden door E-Flyboarding BV , alsmede voor het uitvoeren van demonstraties en inhuur door bedrijven, welke georganiseerd en uitgevoerd worden door E-Flyboarding BV . Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon en/of bedrijf of organisatie die deelneemt aan de activiteit of E-Flyboarding BV inhuurt. In dit document staan de veiligheidsmaatregelen en richtlijnen die bij de activiteit worden gehanteerd.
1. Begrippen
1.1 E-Flyboarding BV is de naam waaronder het bedrijf functioneert. Deze naam wordt zodanig gebruikt in onderstaande tekst om het bedrijf aan te geven. Indien er “wij” wordt gebruikt in de algemene voorwaarden wordt hiermee E-Flyboarding BV bedoeld.
1.2 Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van instructeur(s), wordt hiermee de mensen bedoeld die aanwezig zijn bij de activiteit. Zij besturen de jetski en geven instructies, zowel op de kant als op het water.
1.3 De tarieven waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zijn de tarieven als gepubliceerd op onze website.
1.4 Indien er wordt gesproken over “activiteit” wordt hiermee de activiteit E-Flyboarden bedoeld.
1.5 Indien er wordt gesproken over “deelnemer” wordt hiermee diegene bedoeld die de activiteit (E-Flyboarden) gaat uitvoeren.
1.6 Indien er wordt gesproken over materiaal wordt hiermee bedoeld: Alle middelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren.
2. Deelnemer
2.1 De deelnemer dient een minimumleeftijd van 14 jaar te hebben. Deelnemers tot 18 jaar dienen onder begeleiding te staan van een volwassene.
2.2 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de activiteit.
2.3 Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.
2.4 Het dragen van een zwemvest en helm is verplicht tijdens de activiteit. (zwemvesten en helmen worden door ons gratis verstrekt gedurende de tijd van de activiteit.)
2.5 Indien de deelnemer 2.4 niet gebruikt volgens deze voorwaarde dan wordt de deelnemer uitgesloten van deze activiteit.
3. Materiaal
3.1 Er wordt gebruik gemaakt van een flyboardvan Schreiter Hydroflight.
3.2 Materialen die worden uitgeleend door E-Flyboarding BV zoals bijvoorbeeld; wetsuit, zwemvest en helm dienen na de activiteit weer ingeleverd te worden.
3.3 Wij gebruiken uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de deelnemer en omstanders.
3.4 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere activiteit gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.
3.5 Het is verboden te roken terwijl de deelnemer materialen leent van E-Flyboarding BV. Dit i.v.m. beschadigingen en
veiligheid.
3.6 Indien er schade ontstaat aan het materiaal van E-Flyboarding BV als gevolg van punt 3.5 kan eventuele schade op de deelnemer worden verhaald.
4. Condities
4.1 De activiteiten worden gegeven wanneer de weersvoorspellingen goed genoeg zijn om een activiteit verantwoord te laten verlopen. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de activiteit gegeven wordt.
4.2 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de activiteit geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Deze beslissing wordt genomen door de instructeurs van E-Flyboarding BV.
4.3 De instructeurs van E-Flyboarding BV zien toe of de weersomstandigheden toereikend zijn om een verantwoorde activiteit uit te voeren. Indien dit niet het geval is wordt de activiteit gestopt. Dit kan op elk willekeurig moment.
5. Huisregels
5.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de gehele activiteit opgevolgd te worden.
5.2 Als de instructeur het niet veilig genoeg vindt, vermindert hij onmiddellijk met gas geven op de waterscooter. Hierdoor stopt het flyboard en wordt er door de instructeur uitgelegd waarom het gas geven is verminderd.
5.3 Het flyboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.
5.4 Horloges, armbanden, oorbellen & kettingen moeten af in verband met de veiligheid.
5.5 Andere deelnemers bevinden zich ten alle tijden buiten het water uit de buurt van de deelnemer en bij een instructeur.
5.6 Het is verboden om te roken in de buurt van de materialen.
5.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden bij de instructeur(s).
5.8 Drugs en alcohol gebruik tijdens de activiteit is ten strengste verboden.
6. Tickets & Reservering
6.1 E-Flyboarding BV werkt volgens een online ticketsysteem. Bij aanschaf van de tickets kunt u direct reserveren, maar is niet verplicht. In dit geval kiest niet u voor een cadeaubon. Betaling geschied middels een iDEAL. Transactie.
6.2 Wanneer de deelnemer binnen 30 dagen besluit om geen gebruik te maken van de tickets, kan de deelnemer de tickets in overleg met de organisatie retourneren en wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.
6.3 Tickets zijn via de website te bestellen, als ook op onze locatie bij Het Lageveld. Hier kunt u tevens ook pinnen.
6.4 Cadeaubonnen zijn tot een jaar na aanschaf te verzilveren. Na aanschaf van uw cadeaubon kan de ontvanger te allen tijden reserveren via de website.
Dit dient u uiterlijk 1 week voor dat u aan de activiteit wilt deelnemen te doen. De instructeur heeft het recht deelnemers te weigeren, indien deze zich niet van tevoren hebben aangemeld.
6.5 Reserveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid. Wanneer een gewenste datum en/of tijd niet beschikbaar is wordt er in overleg met de deelnemer een passende tijd/datum afgesproken.
6.6 Deelnemer kan telefonisch 72 uur van te voren kosteloos de reservering annuleren, dan wel verzetten. In overleg wordt dan een nieuwe datum gekozen.
6.7 E-Flyboarding BV is in de positie om reserveringen van deelnemers kosteloos te annuleren indien er sprake is van de volgende situaties: Slecht weer volgens punt 4 of wanneer materiaal, zoals de jetski of het flyboard, niet bruikbaar is.
6.8 Indien instructeurs verhinderd zijn door, bijvoorbeeld, ziekte of andere onvoorzienbare situaties zal er gezocht worden naar een passende oplossing.
6.9 Bij aanschaf van een ticket gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.
6.10 Het tarief dat wordt betaald voor de tickets staat vast en is niet onderhandelbaar.
7. Demonstraties en zakelijke dienstverlening
7.1 Demonstraties en inhuur door bedrijven t.b.v. bedrijfsuitjes van team van E-Flyboarding BV worden vooraf gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is afgesproken met de klant. De betalingstermijn staat vermeld op de offerte en de factuur. Bij het akkoord gaan met de offerte gaat u akkoord met de aangegeven betalingstermijn en de Algemene voorwaarden van E-Flyboarding BV.
7.2 Niet nakomen van de betalingstermijn kan resulteren in het factureren van een vergoeding van €50,00 per week. Deze vergoeding zal ingaan na de 3e aanmaning.
7.3 Bij demonstraties is de klant verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving; Dit houdt in dat er bij demonstraties een oppervlakte beschikbaar is van minimaal 15×15 meter en een diepte van minimaal 1,50 meter vrij van beplantingen en drijvende obstakels en een goede mogelijkheid om het materiaal te water te laten.
7.4 E-Flyboarding BV behoudt zich het recht om de demonstratie te allen tijde te annuleren, indien de klant niet kan voorzien in voorwaarden genoemd onder punt
7.5
Als achteraf blijkt dat er schade is ontstaan aan het materiaal en/of personeel van E-Flyboarding BV, doordat de klant
niet heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd onder punt 7.3, dient de klant alle schade te vergoeden die is ontstaan aan het
materiaal en personeel, maar ook de geleden schade door het verlies van omzet, gedurende de reparatie periode.
7.6
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist E-Flyboarding BV.
7.7
E-Flyboarding BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
7.5
Klachten over een activiteit dienen schriftelijk binnen een week na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij
. E-Flyboarding BV zal de klacht in behandeling nemen en u daarna op de hoogte stellen van de
uitkomst van uw klacht.
7.6
E-Flyboarding BV stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen en/of beschadigde goederen of objecten van de deelnemer.
8. Slotbepalingen
8.1
Deelname aan al onze activiteiten geschiedt voor eigen risico.
8.2
In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist E-Flyboarding BV.
8.3
E-Flyboarding BV behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.
8.4
Klachten over een activiteit dienen schriftelijk binnen een week na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij
E-Flyboarding BV. E-Flyboarding BV zal de klacht in behandeling nemen en u daarna op de hoogte stellen van de
uitkomst van uw klacht.
8.5
E-Flyboarding BV stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen en/of beschadigde goederen of objecten van de deelnemer.

ONZE PARTNERS

Partners-Eflyboarding_Regio-Twente
Partners-Eflyboarding_HetLageVeld
Partners-Eflyboardin_MIDAP
Partners-Eflyboarding_PaviljoenLageveld
Partners-Eflyboarding_IJzerenPot
Partners-Eflyboarding-self

BEZOEK ADRES

 

E-Flyboard Centrum Twente

Recreatieplas "Het Lage Veld"
Vriezenveenseweg 57
7641 PE Wierden

Tel:
06 40241812
Email:
info@flyboardcentrumtwente.nl