Welkom bij Flyboard Centrum Twente 
                   Relax, Feel free & enjoy your flight @ Het Lageveld in Wierden

 

 

ALGEMENE VOORWAARDEN FLYBOARD CENTRUM TWENTE

Deze algemene voorwaarden zijn opgesteld voor deelname aan een alle activiteiten die worden aangeboden door Flyboard Centrum Twente, alsmede voor het uitvoeren van demonstraties en inhuur door bedrijven, welke georganiseerd en uitgevoerd worden door Flyboard Centrum Twente. Deze voorwaarden zijn van toepassing op ieder persoon en/of bedrijf of organisatie die deelneemt aan de activiteit of Flyboard Centrum Twente inhuurt. 

1. Begrippen

1.1 Flyboard Centrum Twente is de naam waaronder het bedrijf functioneert. Deze naam wordt zodanig gebruikt in onderstaande tekst om het bedrijf aan te geven. Indien er “wij” wordt gebruikt in de algemene voorwaarden wordt hiermee Flyboard Centrum Twente bedoeld.

1.2   Waar in deze algemene voorwaarden sprake is van instructeur(s), wordt hiermee de mensen bedoeld die aanwezig zijn bij de activiteit. Zij besturen de jetski en geven instructies, zowel op de kant als op het water.

1.3  De tarieven waarnaar in deze voorwaarden wordt verwezen, zijn de tarieven als gepubliceerd op onze website.

1.4  Indien er wordt gesproken over “activiteit” wordt hiermee de activiteit Flyboarden of Hoverboarden bedoeld.

1.5  Indien er wordt gesproken over “deelnemer” wordt hiermee diegene bedoeld die de activiteit (Flyboarden/Hoverboarden) gaat  uitvoeren.

1.6 Indien er wordt gesproken over materiaal wordt hiermee bedoeld: Alle middelen die nodig zijn om de activiteit uit te voeren.

2. Deelnemer

2.1 De deelnemer dient een minimumleeftijd van 14 jaar te hebben. Deelnemers tot 18 jaar dienen onder begeleiding te staan van    een volwassene.

2.2 Personen onder invloed van alcohol en/of drugs worden uitgesloten van deelname aan de activiteit.

2.3 Het is verplicht in het bezit te zijn van een zwemdiploma.

2.4  Het dragen van een zwemvest en helm is verplicht tijdens de activiteit. (zwemvesten en helmen worden door ons gratis verstrekt gedurende de tijd van de activiteit.)

2.5 Indien de deelnemer 2.4 niet gebruikt volgens deze voorwaarde dan wordt de deelnemer uitgesloten van deze activiteit.

3. Materiaal

3.1 Er wordt gebruik gemaakt van een flyboard of hoverboard van Zapata Flyboards en een opblaasbare banaan.

3.2  Materialen die worden uitgeleend door Flyboard Centrum Twente zoals bijvoorbeeld; wetsuit, zwemvest en helm dienen na de    activiteit weer ingeleverd te worden.

3.3 Wij gebruiken uitsluitend goedgekeurde onderdelen. Zo wordt gestreefd naar maximale veiligheid van de deelnemer en omstanders.

3.4 Het beschikbare materiaal verkeert in goede staat en wordt na iedere activiteit gecontroleerd op eventuele slijtage en/of schade.

3.5  Het is verboden te roken terwijl de deelnemer materialen leent van Flyboard Centrum Twente. Dit i.v.m. beschadigingen en veiligheid.

3.6  Indien er schade ontstaat aan het materiaal van Flyboard Centrum Twente als gevolg van punt 3.5 kan eventuele schade op de deelnemer worden verhaald.

4. Condities

4.1 De activiteiten worden gegeven wanneer de weersvoorspellingen goed genoeg zijn om een activiteit verantwoord te laten  verlopen. Dit is op basis van de voorspelling die 24 uur voor aanvang van de activiteit gegeven wordt.

4.2 Indien de voorspellingen slecht zijn wordt de activiteit geannuleerd en gekeken naar een nader te bepalen datum. Deze beslissing wordt genomen door de instructeurs van Flyboard Centrum Twente.

4.3  De instructeurs van Flyboard Centrum Twente zien toe of de weersomstandigheden toereikend zijn om een verantwoorde activiteit uit te voeren. Indien dit niet het geval is wordt de activiteit gestopt. Dit kan op elk willekeurig moment.

 5. Huisregels

5.1 De instructies en aanwijzingen van de instructeurs dienen gedurende de gehele activiteit opgevolgd te worden.

5.2 Als de instructeur het niet veilig genoeg vindt, verminderd hij onmiddellijk met gas geven op de waterscooter. Hierdoor stopt het flyboard/hoverboard en wordt er door de instructeur uitgelegd waarom het gas geven is verminderd.

5.3 Het flyboard/hoverboard wordt altijd door één persoon tegelijk bestuurd.

5.4 Horloges, armbanden, oorbellen & kettingen moeten af in verband met de veiligheid.

5.5 Andere deelnemers bevinden zich ten alle tijden buiten het water uit de buurt van de  deelnemer en bij een instructeur.

5.6 Het is verboden om te roken in de buurt van de materialen.

5.7 Eventuele ongevallen of materiaalschade direct melden bij de instructeur(s).

5.8 Drugs en alcohol gebruik tijdens de activiteit is ten strengste verboden.

 

6. Tickets & Reservering

6.1 Flyboard Centrum Twente werkt met een online boekingysteem. Hier kan de gewenste tijd en datum worden aangegeven. Betaling geschied middels een iDEAL transactie en na ontvangst van de betaling wordt er een bevestiging verstuurd. Reserveren kan tot 24 uur voor het gewenste tijdstip.

6.2 Wanneer de deelnemer binnen 30 dagen besluit om geen gebruik te maken van de tickets, kan de deelnemer de tickets in overleg met de organisatie retourneren en wordt het bedrag teruggestort op de rekening van de deelnemer.

6.3 Reserveren is mogelijk via de website of telefonisch.

6.4 Cadeaubonnen zijn tot 1 jaar na aanschaf te verzilveren. Na aanschaf van uw cadeaubon ontvangt de klant een code waarmee de ontvanger te allen tijden kan reserveren via de website.

6.5 Reserveringen vinden plaats op basis van beschikbaarheid. Wanneer een gewenste datum en/of tijd niet beschikbaar is wordt er  in overleg met de deelnemer een passende tijd/datum afgesproken.

6.6  Deelnemer kan telefonisch 72 uur van te voren kosteloos de reservering annuleren, dan wel verzetten. In overleg wordt dan een nieuwe datum gekozen.

6.7  Flyboard Centrum Twente is in de positie om reserveringen van deelnemers kosteloos te annuleren indien er sprake is van de volgende situaties: Slecht weer volgens punt 4 of wanneer materiaal, zoals de jetski of het flyboard of hoverboard, niet bruikbaar is.

6.8 Indien instructeurs verhinderd zijn door, bijvoorbeeld, ziekte of andere onvoorzienbare situaties zal er gezocht worden naar een passende oplossing.

6.9  Bij aanschaf van een ticket gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.

6.10 Het tarief dat wordt betaald voor de activiteiten staat vast en is niet onderhandelbaar.

 

7. Demonstraties en zakelijke dienstverlening

7.1  Demonstraties en inhuur door bedrijven t.b.v. bedrijfsuitjes van team van Flyboard Centrum Twente worden vooraf gefactureerd. De betalingstermijn voor de factuur is 14 dagen, tenzij anders is afgesproken met de klant. De betalingstermijn  staat vermeld op de offerte en de factuur. Bij het akkoord gaan met de offerte gaat u akkoord met de aangegeven  betalingstermijn en de Algemene voorwaarden van Flyboard Centrum Twente.

7.2 Niet nakomen van de betalingstermijn kan resulteren in het factureren van een vergoeding van €50,00 per week tot een maximum van €5000,-. Deze vergoeding zal ingaan na de 3 e aanmaning. Wanneer het maximumbedrag is bereikt, zal een incassobureau worden ingeschakeld.

7.3 Bij demonstraties en evenementen op locatie is de klant verantwoordelijk voor een veilige werkomgeving; Dit houdt in dat er bij demonstraties een oppervlakte beschikbaar is van minimaal 20 x 20 meter en een diepte van minimaal 2,50 meter vrij van beplantingen en drijvende obstakels en een goede mogelijkheid om het materiaal te water te laten (Boot inlaat).

7.4  Flyboard Centrum Twente behoudt zich het recht om de demonstratie te allen tijde kosteloos te annuleren, indien de klant niet kan voorzien in voorwaarden genoemd onder punt 7.3.

7.5  Als achteraf blijkt dat er schade is ontstaan aan het materiaal en/of personeel van Flyboard Centrum Twente, doordat de klant niet heeft voldaan aan de voorwaarden genoemd onder punt 7.3, dient de klant alle schade te vergoeden die is ontstaan aan het materiaal en personeel, maar ook de geleden schade door het verlies van omzet, gedurende de reparatie periode.

7.6 Annuleren van een demonstratie of een zakelijk evenement kan kosteloos tot 72 uur voor aanvang van het evenement. Daarna wordt er 50% van het factuurbedrag in rekening gebracht.

8. Slotbepalingen

8.1 Deelname aan al onze activiteiten geschiedt voor eigen risico.

8.2 In gevallen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, beslist Flyboard Centrum Twente.

8.3 Flyboard Centrum Twente behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden tussentijds te wijzigen.

8.4 Klachten over een activiteit dienen schriftelijk binnen een week na het plaatsvinden van de activiteit te worden ingediend bij Flyboard Centrum Twente. Flyboard Centrum Twente zal de klacht in behandeling nemen en u daarna op de hoogte stellen van de uitkomst van uw klacht.

8.5 Flyboard Centrum Twente stelt zich niet aansprakelijk voor gestolen en/of beschadigde goederen of objecten van de deelnemer.

 

 

 
 
 
 
E-mailen
Bellen
Map
Info
Instagram